Vad är en fysioterapeut/sjukgymnast?

Vi får ofta frågan vad som är skillnaden mellan en kiropraktiker eller en naprapat och en fysioterapeut/ sjukgymnast. Att förklara skillnaden, utan att klanka ner på en annan yrkesgrupp, är svårt. Främst handlar det om vår inställning till vårt yrke och vad vi vill åstadkomma. För oss ska behandlingen fokusera på att hitta och lösa problemet där det började, inte behandla symptomen. Det handlar om att hitta orsaken till problemet och sedan få patienten att bli så självgående med övningar som ger symptomfrihet.

//Kalle Nettrander/ Maria Rendin – leg fysioterapeut/ sjukgymnast i Vellinge kommun. (Vellinge, Höllviken, Skanör och Falsterbo)

Vad är fysioterapi, skillnader mellan sjukgymnast och kiropraktor

Fysioterapi är ett akademiskt ämne som behandlar områden som är av relevans för fysioterapeuternas yrkesroll. Yrkestiteln var tidigare sjukgymnast, men är från och med den 1 januari 2014 fysioterapeut.

I yrkesrollen ingår främst undersökning och behandling med syfte att bedöma, bota, förebygga eller lindra sjukdomar, främst sådana som manifesterar sig i rörelse- och stödjeorganen det vill säga muskler, leder, skelett och nerver. En fysioterapeut arbetar med att bedöma, förebygga, lindra och bota hälsoproblem på såväl organisations-, grupp- och individnivå. Folkhälsa, stress, idrottsmedicin, manuell medicin och ortopedi är några viktiga kompetensområden. I fysioterapeuternas yrkesroll ingår även att självständigt bedöma patienters skador och förmågor som en del i utredning av sjukdom. Exempelvis är bedömning av motorik, styrka, ledrörlighet och smärta vanligt.

Fysioterapeutiska åtgärder kan vara primärt eller sekundärt preventiva men också rehabiliterande. Fysioterapeuten har ett självständigt ansvar för bedömning, val av åtgärder, genomförande av behandling och utvärdering.

Vad är en kiropraktor?

Kiropraktik är en behandling främst mot ryggbesvär. Den som utför behandlingen kallas för kiropraktor.

Behandlingen utförs främst med händerna med syftet att återställa normal funktion i ryggraden. Kiropraktik omfattar främst diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av smärtor i ryggen.

Kiropraktiken är till del etablerad inom den västerländska vården och arbetar parallellt eller integrerat med denna i många länder, däribland Sverige. I flertalet länder är det dock fortfarande ett kontroversiellt yrke med ena foten i alternativmedicinen och andra i manuell terapi.

Kritik har framförts med argumenten att det saknas vetenskapligt stöd och välgjorda studier för metoden. Det finns inte någon dokumenterad effekt på andra åkommor än muskeloskeletala besvär. Kiropraktikens behandlingsmetoder har viss vetenskaplig grund för smärtor i nedre delen av ryggen. Det finns visst vetenskapligt stöd även för effekt vid nackrelaterad huvudvärk och yrsel samt vissa smärtbesvär i extremiteter, men full konsensus råder ej om detta.

Vad är en naprapat?

Naprapati är en form av manuell terapi som anses höra till alternativmedicin. Naprapater påstår sig diagnostisera, behandla och rehabilitera smärttillstånd och funktionella besvär i rygg, leder och muskler. Terapin involverar ofta att patienten får ligga på en speciell bänk medan naprapaten utför behandlingen med händerna. De vanligaste metoderna som används är massage eller töjning av smärtande muskler eller leder.  Svenska Socialstyrelsen tar upp naprapati och kiropraktik parallellt och med en likartad utgångspunkt. Under början och mitten på 1900-talet så uppfattades skillnaderna större, vilket dokumenterats i olika böcker.

Kontakta oss

Då vi jobbar med patienter hela dagarna har vi ibland svårt att svara i telefon men lämna namn och nr så återkommer vi så snabbt vi kan.