Vad är en fysioterapeut?

För oss ska behandlingen fokusera på att hitta och lösa problemet där det började, inte behandla symptomen. Det handlar om att hitta orsaken till problemet och sedan få patienten att bli så självgående med övningar som ger symptomfrihet.

// Kalle Nettrander / Maria Rendin 

– leg fysioterapeut / sjukgymnast i Vellinge kommun. (Vellinge, Höllviken, Skanör och Falsterbo)

Vad är fysioterapi, skillnader mellan sjukgymnast och kiropraktor

Fysioterapi är ett akademiskt ämne som behandlar områden som är av relevans för fysioterapeuternas yrkesroll. Yrkestiteln var tidigare sjukgymnast, men är från och med den 1 januari 2014 fysioterapeut.

I yrkesrollen ingår främst undersökning och behandling med syfte att bedöma, bota, förebygga eller lindra sjukdomar, främst sådana som manifesterar sig i rörelse- och stödjeorganen det vill säga muskler, leder, skelett och nerver. En fysioterapeut arbetar med att bedöma, förebygga, lindra och bota hälsoproblem på såväl organisations-, grupp- och individnivå. Folkhälsa, stress, idrottsmedicin, manuell medicin och ortopedi är några viktiga kompetensområden. I fysioterapeuternas yrkesroll ingår även att självständigt bedöma patienters skador och förmågor som en del i utredning av sjukdom. Exempelvis är bedömning av motorik, styrka, ledrörlighet och smärta vanligt.

Fysioterapeutiska åtgärder kan vara primärt eller sekundärt preventiva men också rehabiliterande. Fysioterapeuten har ett självständigt ansvar för bedömning, val av åtgärder, genomförande av behandling och utvärdering.

Kontakta oss

Då vi jobbar med patienter hela dagarna har vi ibland svårt att svara i telefon men lämna namn och nr så återkommer vi så snabbt vi kan.