Stötvågsbehandling på Fysioklink

Historia

Terapeutisk stötvåg introducerades på 80-talet som en ny icke invasiv behandlingsmetod för njurstensbesvär och den används med fördel än idag. Några av de ”bieffekter” som upptäcktes var att behandlingen hade positiv inverkan även på muskuloskelettal dysfunktion. Från 90-talet och framåt har metoden utvecklats och antalet ortopediska diagnoser som är aktuella för stötvågsbehandling ökar.

Metod

Det finns olika typer av stötvåg och de vanligaste två är:

 • Fokuserad stötvåg vilket innebär hög energi koncentration som går djupt ner i vävnaden och fokuseras i en specifik punkt.
 • Radial stötvåg/tryckvåg vilket ger konformad spridning av energi ner i vävnaden med högst energitäthet precis i huden.

Metoden som beskrivs här är rESWT (radial Extracorporeal Shockwave Therapy) eller RPW (radial pressure wave) alltså radial tryckvågs- eller stötvågsbehandling. Med hjälp av komprimerad luft rör sig en projektil fram och tillbaka i ett rör. Då bildas rörelseenergi som då den kommer i kontakt med transmittorn omvandlas till akustisk energi. Den akustiska energin fortplantas därefter ner i vävnaden. Vanligtvis ligger penetrationsdjupet på mellan 1- 5 cm.

Hur fungerar det?

Ett flertal fysiologiska förklaringsmodeller finns beskrivna i litteraturen.
Här följer några av dem:
Behandlingen ”triggar” inflammationsfasen och kroppen svarar med en ökad metabol aktivitet vilket påskyndar och underlättar läkningsprocessen. Ökad neovaskularisering och ökad frisättning av olika tillväxtfaktorer. Tryckvågor slår sönder inlagrade kalkbildningar som då kan transporteras bort /tas upp på naturlig väg. Smärtlindring genom Gate-Control teorin.

Behandling

Behandlingen är tidseffektiv och omfattar vanligtvis 1000-4000 slag beroende på område och indikation. Frekvensen är ofta 3-6 behandlingar med 5-10 dagars mellanrum. Förbättring ses omedelbart alternativt efter 3-4 behandlingar. Eventuella biverkningar är initiellt ökad smärta, rodnad, svullnad, hematom och petekier . Upprepa inte behandling förrän eventuella biverkningar försvunnit.

Rekommenderas bl a vid:

 • Plantar Fasciit (Hälsporre)
 • Achillodyni (Hälsenebesvär)
 • Jumper´s knee (Hopparknä)
 • Runner´s knee (Löparknä)
 • Femuropatellärt syndrom (Knäskålsproblematik)
 • Trigger point behandling
 • Trochanterit (slemsäcksproblematik höft)
 • Calcifierad skulder tendinit
 • Frozen Shoulder (frusen skuldra)
 • Radial/Medial epicondylit (golf- och tennisarmbåge
 • Trapezius myalgi

Kontraindikationer för stötvågsbehandling

 • Om du har fått kortisoninjektion i skadeområdet den senaste månaden
 • Vid neurologiskt eller vaskulärt nedsatt funktion i området
 • Vid cancer
 • Vid graviditet
 • Vid blödningssjukdom eller vid intag av starkare blodkoagulationsmedicin t ex Fragmin eller Waran.
 • Vid akut inflammation i behandlingsområdet

Referenslista

Fot/häl

Chronic Plantar Fasciitis Treated with Two Sessions of Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy

Mahmoud I. Ibrahim, Robert A. Donatelli, Christoph Schmitz, Madeleine A. Hellman, Frederick Buxbaum. Foot & Ankle International.Maj 2010
RSWT var en framgångsrik metod vid behandling av  kronisk Plantar Fascit även efter endast två behandlingar med 2000 slag per behandling med en veckas mellanrum.

Eccentric Loading Versus Eccentric Loading Plus Shock-Wave Treatment for Midportion Achilles Tendinopathy. A Randomized Controlled Trial.
Rompe, Furia, Maffulli. American Journal of Sports Medicine. 2009
Kombinerad excentrisk träning och repetitiv låg-energi RSWT gav signifikant bättre resultat än enbart excentrisk vadmuskel träning.

Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy Is Safe and Effective in the Treatment of Chronic Recalcitrant Plantar Fasciitis. Results of a Confirmatory Randomized Placebo-Controlled Multicenter Study
Gerdesmeyer, Frey, Vester, Maier, Weil, Russlies, Stienstra, Scurran, Fedder, Diehl, Lohrer, Henne, Gollwitzer. American Journal of Sports Medicine. 2008
RSWT behandling ger signifikant förbättring av smärta, funktion och livskvalité jämfört med placebo hos patienter med recalcifierande Plantar Fascit.

Eccentric Loading Compared with Shock Wave Treatment for Chronic Insertional Achilles Tendinopathy
Rompe, Furia, Maffulli. Journal of Bone & Joint Surgery Am. 2008
Bättre resultat med RSWT jämfört med excentrisk träning hos patienter med kronisk infästnings tendinopati i Achillessenan.

Shockwave therapy for chronic Achilles tendinopathy. A double-blind, randomized clinical trial of efficacy
Sten Rasmussen, Marianne Christensen, Iben Mathiesen, Ole Simonsen Acta Orthopaedica. 2008
RSWT verkar vara ett kliniskt relevant komplement till konservativ behandling vid tendinopati.

Höft

Low-Energy Extracorporeal Shock Wave Therapy as a Treatment for Greater Trochanteric Pain Syndrome
Furia, Rompe, Maffulli. American Journal of Sports Medicine. 2009
Stötvåg är en säker och effektiv behandling vid trochanterit smärta.

Home Training, Local Corticosteroid Injection, or Radial Shock Wave Therapy for Greater Trochanter Pain Syndrome
Rompe, Segal, Cacchio, Furia, Morral, Maffulli. American Journal of Sports Medicine. 2009
Både RSWT och hemträning hade sigifikant bättre effect än  en lokal corticosteroid injektion. Resultaten förbättrades fortare vid RSWT behandling än vid hemträning.

Axel

Effectiveness of Radial Shock-Wave Therapy for Calcific Tendinitis of the Shoulder: Single-Blind, Randomized Clinical Study
Cacchio, Paoloni, Barile, Don, de Paulis, Calvisi, Ranavolo, Frascarelli, Santilli, Spacca. Physical Therapy. 2006
Användning av RSWT vid behandling av förkalkningstendinit i axeln är en säker och effektiv metod. Den ger signifikant mindre smärta och förbättrad axel funktion efter  fyra veckor.

Armbåge

Radial shock wave therapy for lateral epicondylitis: a prospective randomised controlled single-blind study
Spacca, Necozione, Cacchio. Europa Medicophysica. 2005
Reducerar smärta, förbättrar rörlighet i armbågsleden samt funktionell grepp förmåga. RSWT är ett effektivt behandlingsalternativ för patienter med tennisarmbåge.

Övrigt

Low-Energy Extracorporeal Shock Wave Therapy as a Treatment for Medial Tibial Stress Syndrome 
Jan D. Rompe, Angelo Cacchio, John P. Furia, Nicola Maffulli
American Journal of Sports Medicine. 2009
RSWT är en säker och effektiv metod för att behandla MTSS.

Kontakta oss

Då vi jobbar med patienter hela dagarna har vi ibland svårt att svara i telefon men lämna namn och nr så återkommer vi så snabbt vi kan.