IMS (intramuskulär stimulering)

Behandling

Akupunkturtekniken, Dry Needling, även kallad intramuskulär stimulering (IMS) använder redskap som bygger på traditionell akupunktur och grundas på vetenskapliga, neurofysiologiska principer. Genom att stimulera nålen i det lokalt spända området upprepande gånger uppkommer muskelsammandragningar, man försöker träffar triggerpunkten och får en så kallad ”local twitch response” som är en snabb sammandragning av myofibrillerna och därefter blir muskeln helt avslappnad. När muskeln slutar att svara med dessa twitchar tar vi ut nålen och behandlingen är klar.

Dry needling används i smärtlindrande syfte samt för triggerpunktsbehandling. Tekniken används ofta i kombination med andra behandlingsmetoder och har visat sig vara mycket effektiv vid kroniska besvär som t.ex. tennisarmbåge, hälsporre och löparknä för att nämna några.

Kontakta oss

Då vi jobbar med patienter hela dagarna har vi ibland svårt att svara i telefon men lämna namn och nr så återkommer vi så snabbt vi kan.