Om OMI

Vad är OMI

Dr James Cyriax var “fadern av den ortopediska medicinen”. Ortopedisk medicin består av diagnos och behandling av mjukdels lesioner i muskuloskeletala systemet. Det innefattar skador och smärta från muskler, ligament, leder, slemsäckar och ryggraden.

Syfte med läran är att skapa ett bättre samarbete och samförstånd mellan ortopeder och ortopedisk medicin för en mer precis diagnos och en adekvat behandling för patienten.

Diagnosen baseras på patientens historia och den kliniska undersökningen av fysioterapeuten. Teknisk undersökning är ofta av ett begränsat värde eftersom den inte alltid berättar orsaken till patientens symtom vilket kan missvisande för en adekvat behandling.

Ortopedisk medicin erbjuder flertal behandlingsalternativ såsom, manipulationer, tvärra friktioner, mobilisering, stretching, profylax och kortisoninjektioner.

Utbildning inom ortopedisk medicin riktar sig till både fysioterapeuter och läkare vilket skapar ett nära samarbete när de båda professionerna ”talar samma språk”. Detta leder oftast till ett mer lyckat resultat.

Ortopedisk medicin är kompatibel med andra discipliner t ex, McKenzie, Maitland.

//Kalle Nettrander/ Maria Rendin 

– leg fysioterapeut/ sjukgymnast i Vellinge kommun. (Vellinge, Höllviken, Skanör och Falsterbo)

Manipulation nacke

Kontakta oss

Då vi jobbar med patienter hela dagarna har vi ibland svårt att svara i telefon men lämna namn och nr så återkommer vi så snabbt vi kan.