Kinesiotejp

Historia

Kinesiotejpen utvecklades i Japan på 70-talet av kiropraktorn Kenzo Kase. Kinesiotejpen användes till en början av elitidrottare men har sedan dess spridit sig enormt och används nu av många fler. Det är vanligt att fysioterapeuter använder tejpen som en del i sin behandling och den kan fungera som ett komplement till övrig behandling.

Hur fungerar det?

Så hur fungerar tejpen då? Kinesiotejpen har föreslagits fungera på flera olika sätt. Det huvudsakliga målet med tejpen är att aktivera kroppens egna läkningsprocess, minska den upplevda smärtan, öka rörlighet och stimulera muskelaktivering. Tejpens effekt kan delvis förklaras som så att det i huden finns många typer av receptorer. Dessa receptorer reagerar på olika stimulin som t.ex. beröring. Tejpappliceringen kan aktivera dessa receptorer vilket hjälper till att förbättra en viss kroppsfunktion, t.ex. balans.

Kinesiotejpen kan även ha psykologisk påverkan i den meningen att det förmedlar en stabilitet och säkerhet när tejpen sitter på huden. Tejpen kan öka proprioceptionen, det vill säga uppfattningen om vad en led har för position, vilket också kan ge en känsla av säkerhet rörelserna. De strukturella effekterna tejpen har kan ses vid t.ex. hållning och i syftet att förhindra olika rörelser. Man kan till exempel tejpa bak en axelled för att stödja och stabilisera leden efter en axelluxation genom aktivera (facilitera) en viss muskulatur. Man kan även tejpa på ett sätt som minskar (inhiberar) en muskelfunktion så som vid skada eller spänningsrelaterade symtom.

Kontakta oss

Då vi jobbar med patienter hela dagarna har vi ibland svårt att svara i telefon men lämna namn och nr så återkommer vi så snabbt vi kan.