Behandlingar på Fysioklink

OMI

Består av diagnos och behandling av mjukdels lesioner i muskuloskeletala systemet. Det innefattar skador och smärta från muskler, ligament, leder, slemsäckar och ryggraden.

Stötvågsbehandling

Terapeutisk stötvåg introducerades på 80-talet som en ny icke invasiv behandlingsmetod för njurstensbesvär och den används med fördel än idag.

Kinesiotejp

Kinesiotejpen utvecklades i Japan på 70-talet av kiropraktorn Kenzo Kase. Kinesiotejpen användes till en början av elitidrottare men har sedan dess spridit sig enormt och används nu av många fler.

Sporttejp

Sporttejp är en stark tejp som ofta används för att stödja och avlasta leder vid träning och motion. Tejpning kan även bidra till läkningen efter en skada.

Akupunktur

Det finns flera olika sätt att tekniskt genomföra behandlingarna på, exempelvis manuell akupunktur, el-akupunktur och periostakupunktur.

IMS
(Intramuskulär Stimulering)

Akupunkturtekniken, Dry Needling, även kallad intramuskulär stimulering (IMS) använder redskap som bygger på traditionell akupunktur.

EPTE
(Percutaneous Electrolysis Therapy)

Perkutan Elektrolysbehandling är snabb och effektiv. En akupunkturnål förs in mot den skadade vävnaden via guidning av ultraljud.

Ultraljudsdiagnostik

Med hjälp av muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik kan fysioterapeuten se mjukdelar inne i kroppen och identifiera olika typer av skador.

Kontakta oss

Då vi jobbar med patienter hela dagarna har vi ibland svårt att svara i telefon men lämna namn och nr så återkommer vi så snabbt vi kan.