Sporttejp

När används det

Sporttejp är en stark tejp som ofta används för att stödja och avlasta leder vid träning och motion. Eftersom sporttejpen är oelastisk begränsar den rörligheten och kan därför även stabilisera fotled, knäled, handled och fingerled vid vrickningar, sträckningar eller stukningar. Tejpning kan även bidra till läkningen efter en skada och lindra smärta.

Finns ett brett utbud av sporttejp med olika egenskaper och mått. Vi använder främst extra starka bruna sporttejpen som är väldigt lik coachtejpen (oftast vit), med skillnaden att den har en betydligt starkare häftmassa och därför sitter kvar bättre på huden. Denna tejp kan också användas vid exempelvis stukningar om det behövs extra stöd.

Kontakta oss

Då vi jobbar med patienter hela dagarna har vi ibland svårt att svara i telefon men lämna namn och nr så återkommer vi så snabbt vi kan.